Telefoni i Lekvattnet

telefonlinjer

1909 En telefon ledning byggs efter nya landsvägen, från Torsby över Grundsätra till  Mårbacken.  I Mårbacken inrättas en telefonväxel med anropet “Lekvattnet”.
1911 Nio abonnenter på sju apparater.  Två apparater har fyra abonnenter, A och B numrering, 2 signaler i tät följd till B-abonnenten
1925 Lekvattnets andra telefonstation hos J.A. Åström, Framnäs.
Mårbacken ändrade sitt namnanrop till “Mårbacken”.
1937-1962 Gustavsdals telefonväxel.  Växelstationen låg i Finnsjön hos David Jonsson, med abonnenter från Rörkullen, Kullarna och Gustavsdal.
1960 Automatisering av alla telefoner i Lekvattnet. Riktnummer 0560