Viktiga årtal

Viktiga årtal i Lekvattnets historia

Händelse År
Finnen Matts Larsson Liukkoinen får byggnadslov den 19 juni, men får sedan avslag och flyttar till Nås i Dalarna 1635
Norska soldater intränger i lekvattnet och slår ihjäl Per Larsson, Liukkoinen 1644
Maths Mammoinen slår sig ned i Spättungen 1649
Förste skattbelagde finnen; Pål Mattson Mammoinen i Spättungen 1649
Matts Larsson Liukkoinen köper Luikola (Luken, Luktomten, Luktorp eller Tomta södra) för 40 rdr. 1653
Finsktalande prästen Petri Magni Gyllenius skriver om sin resa i Lekvattnet 1663
En rökstuga och en mjölkkammare brann i Norra Lekvattnet. 1718
Rökstugan i Kvarntorp byggs 1774
Potatis odlas för första gången i socknen 1789
Vittjärnsbro byggs i trä 1800
År 1881 i december började det att synas en komet nordväst på himlavalvet.
Den försvann i öster i mars månad 1812.
Kometen bådade stor hunger och krig
 1811
År 1812 i september var ”häradsskall” i tre dagar med 1200 man. (folk gick skallgång för att jaga bort varg när vargen blivit ett för stort hot för folk och fä)  1812
År 1816 – snövinter och lång vår men med ”wäxtlig” (omväxlande väder) sommar – men grönt år – med tre stora floder – den första i maj månad, den andra i augusti och den tredje i september. Den 18 september slog åskan ganska hårt varpå det kom hagel som slog ner grödan på många ställen. 1816
År 1817 den 31 oktober var den heliga jubelfestdagen, som icke hade varit på 300 år. 1793 var även jubelfestdag men icke som sådan (förmodar att den inte var likadan som den år 1817- Jubelfest – firas inom kyrkan vid en viktig minnesdag) 1817
År 1818 den 6 februari skedde en gräslig händelse – här i Käcketorp brann det upp en stuga (på Håkastorp). Innebrända blev två gossebarn – deras föräldrar Per Jönsson från Rundsjön och modern Kjerstin Jönsdotter från Sygården i Gräsmarks socken. 1818
Carl Axel Gottlund vandrar genom Lekvattnet och skriver dagbok

Socknen bytte namn från Lautasalmi till Lekvattnet

1821
År 1822 blev det ingen snö utan var bart hela vintern 1822
År 1824 den 7 januari klockan 8 var det två stora regnbågar – tvärs över himlen i en timmes tid och många hörde även åska. Samma år – natten till den 29 januari skedde en gruvlig händelse i Hiransberget. En gubbe kröp in i en bakugn och brände sig till döds. Samma hände en gruvlig händelse i Gullbäcken – en man hade ett barn uppå sina armar och barnet föll av hans armar och ner i en ”Wassgryta” och dog inom 2 timmar. 1824
Fruktansvärd torka

År 1826 var det torksommar. Regnade ej mer än en gång på hela sommaren. Råg och potatis blev något (blev lite av i alla fall).

1826
År 1827 vart en fruktbar sommar med lagom regn till den 10 augusti – sedan började det regna i 14 dagar, så det blev ganska stor flod. Samma år den 12-13 och 14 juli (juni?) var det en förfärligt stark storm att rågen föll ner och torkades i ”Ria” (ladan). Ingen som då levde kunde minnas en liknande storm. 1827
Åren 1828 och 1829 blev goda år 1828
“Lekvattnets ambassadör” Per Pegger Persson föds 1829
År 1830 den 28 november var den heliga jubelfestdagen. 1830
År 1831 den 10 februari föddes ett barn i Runsjön, som var vanskapt. Barnet hade varken armar eller ben men hade en liten fot mitt under bålen. Och med fotens tår kunde han hålla i ett supglas. Barnets föräldrar var Nils Persson och hans hustru Anna Lisa Svensdotter. De vandrade omkring i städer och byar och visade detta barn och fick pengar för detta. Samma år blev en fruktbar sommar – lagom regnig. Den 4 november slog åskan ganska hårt. Den 10 december hördes åska. Hösten var regnig. 1831
År 1833 den 14 februari avrättades en man vid Långkroken – Olov Olsson från Kyrkonäs i Wittsands socken. Han hade mördat sin hustru och sin son Olof. Ännu syns märken på avrättningsplatsen efter galgen – vilken var rest invid vägen mellan Lekvattnet och Fryksände ungefär en fjärdingsväg från Mårbacken. I sistnämnda församling fanns ännu 1903 åtminstone en som var närvarande vid avrättningen – nämligen Sigfrid Andersson i Långsjöhöjden. Enligt hans utsago fick liket – till skräck och varnagel – hänga tills det ruttnade ner. Till slut hängde där endast tomma skjortan. Under tiden uppstod en lång omväg eftersom folket fruktade avrättningsplatsen. (Morfar till nedskrivaren av dessa rader hette Jöns Olsson och var född 1821. Han var med vid avrättningen och han berättade att alla barn som var med skulle stå i ring längst fram. Detta för att avskräcka dem för att begå mord). 1833
Koleran härjade 1834
Köldvinter 1838
Ritamäki byggs 1840-talet
Stor översvämning

År 1844 den 25 augusti kom ett häftigt regn så det blev ganska stor flod.

1844
År 1845  den 15 maj började arbetet med kyrkogården i Lekvattnet. 1845
Kyrkogården invigs

År 1846 den 8 februari blev kyrkogården invigd av professor Fryksell i Sunne. Samma år blev det torka hela sommaren och ingen som då levde kunde minnas en sådan sommar.

1846
Sockenstugan byggs 1847
År 1849 kom det snö den 30 september och sedan blev det stark vinter i tre veckors tid så att potatisen frös i jorden och säden stod ute till 8 november. 1849
Prästgård byggs
Kyrkan börjar byggasÅr 1850 den 14 maj anlades tomten till Lekvattnets kyrka. Lekvattnets första tjänstgörande präst – Johan August Almkvist – höll den första predikan i kyrkan den 4 juli samma år.
Kyrkan var då ännu ej färdigbyggd. Prästen stod på en timmerställning inne i kyrkanPost en gång i veckan till Rådom
1850
 Lekvatnets församling bildades 1851 genom en utbrytning ur Fryksände och Östmarks församlingar. 1851
Kyrkklockorna ringer för första gången

Svår missväxt

1852
Kyrkan invigs 1853
Mårbackens skolhus byggs 1854
Vittjärns skolhus byggs 1855
1856
1857
1858
Ormhöjdens skola byggs 1859
1860
1861
1862
Lekvattnets kommun  inrättades i Lekvattnets socken i Fryksdals härad i Värmland när 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft den 1 januari 1863. 1863
1864
Första stora emigrationsvågen till USA 1865
Missionsförening bildas

Nödår: “det våta året”

1866
Nödår: “det torra året” 1867
Nödår: “det svåra året” 1868
Andra stora emigrationsvågen till USA 1869
Vittjärnsbro byggs i sten 1870
Vittjärns gästgivaregård upphör 1871
1872
1873
1874
Svenska Evangeliska Lutherska Lekvatten Kyrkan bildas i Holmes City, Minnesota. 1875
Kyrkskolan byggs

Kyrkorgel med 11 stämmor invigs

1876
1877
1888
Tredje emigrationsvågen till USA 1889
Olle på kyrkåsen öppnar affär 1880
1881
1882
1883
Lekvattnets poststation öppnas (maj 1884) 1884
Kamin i kyrkanKyrkbro byggs i trä 1885
Anslog kommunen 10.000 kr till järnväg Kongsvinger-Torsby-Mora under förutsättning att banan drogs genom Lekvattnet

Kommunen inför 5 kr hundskatt (för finansiering telefonledningar)

1886
Gamla sockenstugan rivs 1887
1888
1899
Ångsåg vid Mårbacken 1890
Telefon hos Olle på Kyrkåsen samt hos Fernström i Mårbacken 1891
Lekvattnets poet Axel Frithiofson föds 1892
1893
1894
Nykterhetslogen IOGT bildas 1895
1896
1897
J.A. Åström köper första cykeln 1898
Skytteföreningen bildas 1899
1900
Rottnan godkänd som allmän flottled 1901
Lekvattnets missionsförening byter namn till Lekvattnets missionsförsamling

Rökstuga “Norra Rörkullen” flyttas till Skansen

Stor översvämning

1902
Rökstuga “Dammen Örtjärnshöjden” flyttas till Skansen 1903
Kokhus “Dammen Örtjärnshöjden” flyttas till Skansen

Loge ” Pojansana” flyttas till Skansen

Jordbävning

1904
Första bilen sågs

Lekvattendammen byggdes och en-trådig med fyra stationer upprättades: Lekvattendammen, Rörkulledammen, Frysändebron och Spånghalla.

1905
1906
1907
Kommunalstämman beslöt att den som hyser tattare över natten skall böta 20 kr 1908
Första telefonväxeln (i Mårbacken)

Lekvattnets turisthotell invigs
Hotellet fick rättighet att servera vin och maltdrycker under tiden 1 maj – 1 oktober

1909
1910
Första grammofonen (Gustav Isaksson, Hagen, Bredsjön)

Föreläsningsförening bildas

1911
Lekvattnets församling blir en annexförsamling i pastoratet Fryksände, Lekvattnet och Vitsand 1912
Rökstuga “Övre Spättungen” flyttas till Sågudden, Arvika 1913
Kraftstation Östanåbäcken, Östanå och Granliden 1914
Turisthotellets generator drivs med fotogenmotor

Kommunen anslog 25 kronor för att undersöka järnvägsförbindelse Arvika-Lekvattnet-Torsby

Gösta Tidlund-Meyerhielm visar svartvita rörliga bilder i skolan

1915
Missionshuset byggs 1916
1917
 Kung Gustav och Wiktoria på besök, Fernström högtidstalar. 1918
J.A. Åström köper byns första bil, en Chevrolet

Rudolf Olsson Grigholm tar över affären på Kyrkåsen

1919
Kraftstation Kallasbäcken, SibilaKraftstation Mårbacken 1920
1921
Hembygdsföreningen bildas

Ny väg: Örkärnshöjden -landsvägen vid Mårbacken

1922
Karmenkynna uppförs, rökstugudelen från mellangården i Örtjärnshöjden flyttas till platsen.

Folkets hus förening bildas den 10 april

Folkets hus byggs

Granån allmän flottled

1923
1924
Andra telefonväxeln ((hos J.A. Åström Framnäs)

Vattenkvarn i Ulvån, Dammen, Örtjärnshöjden flyttas till Mariebergskogen, Karlstad

1925
1926
1927
Kraftstation Runnsjöbäcken, Håkanstorp 1928
1929
Rottnabergs vårdhem byggs 1930
Kronprinsparet på besök

Daglig postgång, busstransport

Lomsen allmän flottled

1931
Hugo Olsson tar över affären Kyrkåsen efter sin bror.
Han öppnar även filial i Vittjärn.
1932
Ombyggnad väg: Lekvattnets kyrka – Ormhöjden 1933
1934
Kraftstation Kroksjön, Kvarntorp

Passagerarflygning från sjön (35 st)

1935
1936
1937
Ny kyrkbro med ny väg till landsvägen i öster

Jaktkort införs

1938
Lekvattnets turisthotell tas över av militären 1939
2 döda i en olycka vid transport av minor 1940
Byn elektrifieras med ström från Kondradsfors i Östmark. 1941
Ormhöjdens skolhus läggs ned den 30/6 1942
Skolhälsovård införs

I februari 1943 störtar ett tyskt flygplan på en bergssluttning (20 personer ombord)

1943
Ormhöjden elektrifieras 1944
Lekvattnets turisthotell rivs och slutar som ved 1945
1946
1947
1948
1949
Utomhusbelysning vid kyrkbron och på kyrkplan 1950
Skolverksamheten i Mårbacken läggs ned den 30 juni

Lekvattnets kommun upphör den 31/12, sammanslagning med Fryksände Lekvattnets kommun fanns i 88 år Kommunkod = 173700001

Hemvärnsgården byggs (döps senare om till hemgården)

Snövinter med 2 meter vid Påsk

1951
Kvarntorp köps av Frysände kommun 1952
Ny väg: Ormhöjden – Simonstorp i Gräsmark 1953
Vittjärnsbro byggs i betong 1954
1955
1956
1957
Ny väg Lekvattnet-Östmark

Ny väg Hagtorp-Torsby

1958
1959
Vägen till Torsby asfalterades.

Alla telefoner automatiseras, båda växelstationerna läggs ned. riktnr=0560

1960
1961
1962
Konsum stänger och överlåter affären till Bertil Eklund 1963
Nya skolan (låg och mellanstadie) öppnas 1963
Skidstugan på Rabackoberg bygga

Henning och Signe Jansson flyttar från Ritamäki till Lövenstrand.
Gården skänks till hembygdsföreningen

Mattes i Rönnberg sköt Lekvattnets sista varg

1964
Sista flottningen på Rottnan 1965
1966
Ritamäki förklaras som byggnadsminne

Posten i Mårbacken läggs ner

1967
Postnumret 680 45 införs 1968
1969
Posten i Lekvattnet läggs ned, ersätts med lantbrevbärare. 685 00

Lekvattnets poet Axel Frithiofson dör

1970
1971
Vägen Östanå-Kittmon-Gustafsdal byggs

Affären i Mårbacken läggs ned

1972
Ingrid Olsson övertar affären Kyrkåsen efter sin avlidne man Hugo.

Bastubyggnad o vedbod, Pojansana flyttas till Lars Birgersson; Ekshärad

1973
Ines och Mats Persson tar över affären Kyrkåsen 1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
Affären Kyrkåsen läggs ned 1982
1983
1984
Nederbördsrikt år 1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
Hemgårdsföreningen bildas i april 1992 1992
Ritamäki avsätts som naturreservat 1993
1994
1995
Gunhild Isaksson och Per-Inge Eriksson tar över lanthandeln 1996
1997
Gunhild Isaksson och Per-Inge Eriksson stänger P o G:s lanthandel. 1998
Kooperativ butik startas 1998
Hemsidan startas – www.lekvattnet.nu 1999
Milleniefest i hemgården

Marianne Willman, Kullens jaktlag fäller 27-taggare

2000
Invigning av Tallbackens förskola 2001
Fackeltåg för skolan

Hembygdsföreningen fyller 80 år och firas på hembygdens dag den 10 augusti.

Uno Johansson får byggnadsstipendium av statsministern

Värmlänningarna på Kvarntorp

Lekvattnets församling blir annexförsamling i pastoratet Fryksände och Lekvattnet.

2002
Storgranen fälls av Jan Sammels motorsåg. 2003
Kyrkbron renoveras

Skogbrand mellan sjön Lomsen och Ritamäki

2004
Byakooperativets affär går “omkull”.

Besök av Radio Värmland med Sommarluffen

Jolanda Bleumink blir den nya handlaren

Bredband kom till byn (ADSL)

2005
Inga-Britt Ahlenius, Sommar i P1

Vägverket förstärker väg 239 : Mårbacken – Västanå etapp 1

Stanley köper Caddilac

Besök av John Lysen från Alaska

Finnsam konferens på KarmenKynna

Grisuppfödning i stor skala, Lekvattnet GRIS AB startas

2006
Byalag protesterar mot skolnedläggning 2007
Nya skolan stängs 2009
Första medeltidsmarknaden

Den 25 sept 2012 invigdes E16 och väg 239 blev Europaväg.

2012
7-torpsleden invigd som Värmlandsled 2013
Finnkulturcentrum flyttar till Lekvattnet och byter namn till Finnskogscentrum. Invigning juni 2014. 2014
Hemsidan byter adress till – www.lekvattnet.se 2015
Lekvattnets församling byter namn till Lekvattnets distrikt 2016
Fritidshus svårt rökskadat efter brand 2016
Internationellt arkitekturpris till Finnskogscentrumet i Lekvattnet 2017

En del av dessa årtal är från “Boken om Lekvattnet”. De mer moderna årtalen är från tidningsnotiser, eller från hemsias sider. Kan du flera händelser, hör av dig till mig