Problem vid stenbron

En trästock har fastnat på tvären vid Stenbron.
Vi gjorde ett försök att dra bort träet med ett rep, men tyvärr gick det inte.
Det behövs nog att en traktor eller något sådant för att dra löst träet.
Vi hoppas att någon med ett fordon kan göra ett försök.

——————————-

trädstammen kvar, men den har flyttat sig lite.

Hoppas att trädet far vidare

Vänligen Benny och Helena