Höstglöd 5 oktober

Föredrag på Torsby Finnskogscentrum samt invigning av den nyrestaurerade bastun vid finngården Kvarntorp:

kl. 14.00 “Rian avsides sättas skall” – om Finngårdens byggnader då, nu och i framtiden. Föredrag med bebyggelseantikvarie Monica Björklund. Torsby Finnskogscentrum, Lekvattnet.

kl. 16.00 Invigning av den nyrestaurerade bastun vid finngården Kvarntorp. Jo Husmo och Monica Björklund berättar om restaureringen. Utförligare program kommer. Arr: Torsby Finnskogscentrum, Finnskogen – vägen till världsarv, Torsby kommun, Lekvattnets hembygdsförening, #jo rökugnmakare.