Lekvattnet tog hem segern i spännande roddartävling

Midsommar festligheterna i Torsby fortsatte på söndagen med stor vattengala vi Kollsbergsbadet där Torsby motorbåtsklubb och olika firmor i Torsby demonstrerade drygt ett tjugotal snabbgående motorbåtar och i samband därmed gavs även en grann uppvisning i vattenskidsport. En demonstration i livräddning var också anordnad av Torsby brandkår och två grodmän från Göteborg som demonstrerade sin utrustningar under ledning av brandchefen Bengt Uggla och verkmästare Börje Engström.

Slutligen gick startstottet för den med stort intresse motsedda roddtävlingen mellan byalag från Fryksände, Lekvattnet och Vitsand. ÖStmarks lag uteblev från start med de övriga ställde upp i en mycket jämn oh spännande stafetttävlig med flottningföreningens roddbåtar.

I uttagningstävlingen till finalen fick flottningförmannen Gustav Ekåsen och tre andra duktiga roddare från Vitsand ge sig iväg först och noterade en sammanlagd tid av 10,15 min, med blev slags av Fryksändes starka 4-mannalag som bestod av fyra välkända skidlöpare in skidklubben Bore, vilka gick i mål på tiden 9,55 min. Därefter kom dock ett ännu starkare lag från Lekvattnet med Albin Dahlén, Ingemar Johansson och den berömde hemvärnsmannen Nikolaus Andersson och Mats Persson, vilka gemensamt visade hur en båt ska ros och noterade nya rekordtiden 9,40 min.

I den olidligt spännande finalomgången gick dock Frysändes lag i mål med en båtlängd för lekvattenlaget och därmed trodde man att allt var klart. Med lekvattenroddarna inlade protest som godkändes då det visade sig att deltagarna i Frysändes lag hade växlat vi bryggkanten i stället för vid långsidan av bryggan. Det blev därför Lekvattnet som utklassade utmanarna från Frysände och utropades som segrare och fick den första inteckningen i vandringspriset som bestod av en eko i miniatyr.

Segrande lekvattnetlaget fick av Ingemar Carlsson mottaga första priset.

Artikel i VF(troligen i mitten av 60-talet)