Informationsmöte om Vägen till Världsarv Finnskogen

Nu är arbetet igång med att försöka göra Finnskogen till ett världsarv.

Onsdag 6 mars, Finnskogscentrum, Lekvattnet

https://torsby.se/nyhetsarkiv/nyheter/informationsmotenomvagentillvarldsarvfinnskogen.5.3d6a7b39168746e0c7bb167f.html