Kaffe och prating

Den öppna träffpunkten
“Kaffe & prating” byter till jämna veckor!

Lekvattnets församlingshem.

Hälsar pastor Jansson.
Ring för skjuts: 070-2807194 !

Välkomna!