Häradskarta 1883

Stockholms universitet,  Värmlands län,  Rikets ekonomiska karteverk.
På bekostnad av Vermlands läns landsting och hushållningssällskap.
Uppmätt 1883 – 1895. Utgiven 1887 – 1896. Nyutgiven 1923 – 1939.
Klicka på länken nedan, så kan du gå vidare till olika kartor över Fryksdalen
Källa: https://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/S_haradskartor.htm
Lekvattnet = Fryksdals härad, mv (men även lite på Fryksdals härad, nv)

 häradskarta 1883 över fryksdalen
häradskarta 1883 över fryksdalen