1955

Konfirmationskortet: Irmgard Henriksson

Uppdaterad namnlista
rad 1: 6 st stående
från vänster

  1. Eja Keck i Byggninga
  2. Släkting till Sjögren med namn Barbro?
  3. Inga-britt på Mårbacken
  4. Karin Nordin (Karin på Burken)
  5. Anna-Greta på Holmsjötorp
  6. Margareta ve Våln

Rad 2: 4 som sitter
från vänster

  1. Ise Alfredsson
  2. Ronny Tomtebo
  3. Prästen Helge Lillen Osvald Sjögren
  4. Alice i Myrgubben

Rättning
Rad 1:
NR 2 är en släkting till Sjögren som jag inte minns namnet på.
– tror hon heter Barbro
Nr 5 är inte Ulla i Sibila utan där är Anna-Greta på Holmsjötorp!
Rad 2 stämmer
Ronny Jansson