1985 Återträff

Längst fram Tyra Eriksson Luken,
Rad 1 fr.,v. Åke Olsson Sjölunda, Anna Nissmo (Nordin), Astrid Johansson Tomta, Elsa Olsson Kvarntorp, Gösta Eriksson (Jonsåna)
Rad 2 Knut Larsson Bredsjön, Marit Jansson Mårbacken, Rut Johansson Bredsjön, Astrid Persson Bredsjön, Kerstin Nilsson Hedås.
Längst bak Bertil Andersson Kittorp, Ola Olsen Karttorp, Nils Isaksson Bredsjön, Jon-Erik Jonsson Örtjärnshöjden.
Ronny Jansson