Skyddsvärn vid Bäckelibron

Enda som finns kvar av dom gamla skyddsvärnen i lekvattnet.
Fanns bl.a en jättestor tvårummare där med stora dörrar å grejer för bara nått år sen, nu är det bara stenrösen å vallgravar kvar..
Varför har dom rivits?
Patrik Fredriksson

 ovanför Bäckelidbron
Cathrine Rückert

Jag känner inte till om förhållandet var likadant i hela Värmland eller Sverige, men beträffande liknande militäranläggningar inom Utterbyns hemman (Fryksände) har jag lite kunskap.
Här i Utterbyn var det så att Försvaret hade tecknat nyttjanderättsavtal med respektive markägare för att få uppföra anläggningarna under det pågående andra världskrigets svenska beredskapstid. Under många år utbetalade Försvaret en viss penningsumma i arrende för markintrånget – även om summan var ytterst blygsam.
Jag, och många bybor med mig, ansåg att de militärhistoriska lämningarna hade sin historia att berätta, och gott kunde få vara kvar. Något förvånande uppenbarade det sig en liten bandgående grävmaskin i våra närliggande skogar för ett femtontal år sedan, och denna lilla maskin som var utrustad med mejselhammare, tuggade effektivt sönder betongen och frilade armeringsjärnen.
Efteråt har jag fått höra att berörda markägare hade fått brev från Försvaret med meddelande om att nyttjanderättsavtalen skulle avslutas och att anläggningarna skulle destrueras. De flesta av de berörda markägarna ”köpte” informationen och lämnade sitt samtycke, men ett fåtal markägare bad att få ha kvar ”sina” fort eller skyttevärn, och i förekommande fall fick de skriva på nya avtal där de förband sig vid att för all framtid stå som ansvariga för anläggningarna, i fråga om tillsynsansvar och förebyggande av olycksfall.
Håkan Larsson