Uppsats om en Bäckkvarn

Uppsats av Ulf Dahlén

Bäckkvarnen vid Karmen Kynna, Lekvattnet

01 Försättningsblad

Foto Ulf Dahlén

Naturen har ett evigt flöde av energi som man redan tidigt tog tillvara på.
De första vattenhjulen har daterats till tiden omkring Kristi födelse.
Denna kvarn som här beskrivs, ligger på hembygdsgården Karmen Kynna i Lekvattnet, Värmland.

Karta över kvarnar i Lekvattnet