Lekvattnet-Mårbacken fiberförenings möte

Lekvattnet-Mårbacken fiberförening har medlems o informationsmöte lördagen den 22 september kl. 15.00 i Hemgården.
Information från Relacom och Zitius.
Alla är välkomna.
Styrelsen