Lekvattnets Hembygdsförening 2022

Vi har nyss haft årsmöte och avtackade Sune Lekemark som avgått som kassör. Han efterträds av Jolanda Bleumink, som vi välkomnar i styrelsen, liksom Sebastian Nordqvist, ny styrelsemedlem.

Vi förbereder 100-årsjubileum 6-7 augusti. Det kommer mer information, också om Valborgs- och midsommarfirande.

Vi anlitar nu Fryksdalens Sparbank och har bg 367-7986 och Swish 123 046 93 61. Medlemsavgiften är 100 kr för enskild och 150 kr för familj. Välkommen som medlem!

Lekvattnets Hembygdsförening  hembygdsforeningen@lekvattnet.se