Lekvattnets Hembygdsförening söker arrendatorer

till serveringsverksamheten vid
Finngårdarna Karmenkynna och Ritamäki under sommarsäsongen 2020.
Intresseanmälan skickas skriftligen till Lekvattnets Hembygdsfören. Karmenkynna, 68591 Torsby snarast och senast den 15 april.
Frågor kan ställas till Björn tel 070-2102016 ellerAndreas tel 072-5347550.
Fri prövningsrätt förbehålles. Välkommen med ditt anbud!