MAJA LARSSONS MINNESFOND

”Fondens ändamål skall vara att dela ut stipendium som är avsedd för enskilda lovande idrottsungdomar i Torsby Kommun, vilka är bra inte enbart i idrott utan och visat god kamratanda och sociala karaktärsegenskaper. Stipendium delas även ut till idrottsföreningar inom Torsby kommun som bedriver ungdomsverksamhet.”

Ansökan till fonden sändes till

Maja Larssons Minnesfond, Framgårdsvägen 22, 685 33 Torsby.
Senast den 31 maj 2018.

Kommentera