När hämtas soporna

Torsdagar udda veckor
Mårbacken södra, Gustavsdal, Grundsjön, Lekvattnet, Runnsjön, Ormhöjden, Bredsjön, Mårbacken norra

Månadshämtning
Vecka 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49:
Mårbacken södra, Gustavsdal, Grundsjön, Lekvattnet E16, Runnsjön, Mårbacken

Vecka 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51:
Lekvattnet söder om sjön, Ormhöjden, Bredsjön