Ödetorp i Lekvattnet

  • Ödetorp i Lekvattnet av Johannes Persson
  • Version: 4.0 (2016-01-20)

Johannes skänkte boken till Lekvattnets hembygdsförening och hembygdsföreningen gav för några år sedan byalaget rätten att publicera boken i digital form på hemsidan.
forsta sidan

Sidorna är skannade, så det kan ha blivit fel i vissa ord, tacksam om ni hjälper till och rapporterar eventuella felaktigheter i denna nya publicering.

  • Irmgard Henriksson hjälper till med att kolla fakta med av Genline och andra källor
  • Sune Lekemark korrekturläser 
  • Eventuella felaktigheter i orginalmanuset rättas inte direkt i texten. Istället läggs en fotnot upp där rättningen skrivs in, med hänvisning till källa eller uppgiftslämnare.

Under senare delen av 2015 har vi börjat med att komplettera med bilder och andra fakta som finns om Ödetorpen. Dessa uppgifter finns då längst ned på sidan på varje torp.

Ett arbete pågår också med att få fram GPS-positioner på torpen. Där har vi fått väldigt bra hjälp av Monica Lundell, Skogsstyrelsen Torsby.  Detta arbete har tagit sin tid, men nu kan du se torpen på en karta här på hemsidan.

Längs ned under ”övriga torp” finns det torp som inte är med i boken!

E-post: benny@lekvattnet.se


 Ett människoöde i Finnbygden.

”Jag skriver detta för att hans- minne skall bevaras av släktled långt fram i tiderna. När detta skrives så har han barnbarnsbarn barn som kan läsa detta och jag hoppas och tror att de i sin tur, skall låta det gå till sina barnbarn. Hans levnadshistoria är ej alls märkvärdig, men den minner om hur knappt och fattigt det har varit för många, men att de har kämpat och varit nöjda med sitt liv.”

JOHANNES PERSSON: