Kittmon

Ett ödetorp på hemmanet Bredsjön, som ligger på västra sidan av, Rottneälven invid gränsen till Gräsmark. Den första, som började odla där, var en finne som hette Lapalainen och han kom från Bergslagen. År 1821 när Gottlund gjorde en resa genom Vermland så hörde Kittmon till Fryksände, som för resten hela Lekvattnet gjorde på den tiden. Även en annan finne omtalas, som hette Kittuinen, skulle bygga där men det var troligen på Kittorp, som ligger på Gräsmarksidan. Den som först enligt kyrkboken av 1851 bodde på Kittmon hette Jan Larsson född 1791. Hans hustru hette Kerstin Ersdotter född 1789. Sedan står där skriven Brukare Jöns Jonsson född 1814 och hans hustru Kajsa Jansdotter född 1820, samt drängen Karl Johan Jansson född 1838 och pigan Kerstin Persdotter född 1831. så kommer ägare Nils Mattsson och hans hustru Ingeborg Jonsdotter. De hade sönerna Nils och Johan samt döttrarna Karin och Inga Kajsa. Sonen Johan blev den som stannade på gården. Han gifte sig med Mathilda Eliasdotter från Bredsjön. De hade tre söner: Gotthard, Elias och Oskar, samt fem döttrar: Annie, Natalia, Frida, Karin och Bertha. Sonen Gotthard reste till Amerika men kom tillbaka och övertog gården. Han gifte sig med Ester Mattsdotter från Vittjärn och de hade en son som hette Åke. Torpet har varit bebott till år 1971, men är nu öde, men kommer säkert att användas som fritidsbostad.


Även dottern Karin reste till Amerika
Benny ljus

Kittmon även kallat norra Kitula.
Uppgiftslämnare: Irmgard Henriksson


Vårt älskade föräldrahem där har man många roliga minen ifrån.
Det verkar vara när vi bodde där för vår hund sitter där.
Marita Lindblom

  Sittande i mitten Natalia (även kallad Talin).

Uppgiftslämnare: Nils Hasselstig ( son till Elis Hasselstig, författare till “Boken om Lekvattnet”)
och bilden har han skickat in till tidningen Kvällsstunden.


Gotthard Nilsson finns med i Porträttgalleriet


Tre tre systrar flyttade till Amerika, varav den yngsta Viola fyllde 100 år häromdagen.
Uppgiftslämnare: Kajsa Nilsson

Församlingsbok 1920.
Ägare snickare Johan Nilsson f 1868
h Matilda f 1877
barn: Annie f 1898, Karin f 1900, Nils Gotthard f 1901, Ingeborg Natalia f 1904, Frida Matilda f 1906, Elis Richard f 1908, Oskar Bernhard f 1911, Beda Sofia f 1913, Svea Viola f 1917.
I Församlingsboken 1914-1929 står att Karin åkt till Nord Amerika 4 juli 1920.

Uppgiftslämnare: Irmgard Henriksson


Kittmon, torp i Lekvattnets sn under byn Rörkullen, NV om denna vid Rottnaälv, s. 165 i C. A. Gottlund, DAGBOK över mina vandringar på Wermlands och Solörs finnskogar 1821, ISBN 82-90629-00-1
http://www.nordvarmland.com/istid/page.php?id=3146


Kartöversikt från Bebyggelseregistret


 

Sista brevet till Lekvattnet

Bebyggelseregistret

Google maps