Rösberg (Södra torpet)

Ett torp på hemmanet Fäbacken, som ligger på Rösberg, söder om det förut omskrivna.

Den som först omnämnes enl. kyrkboken av 1851 hette Olof Mickelsson och hans hustru hette Maria Persdotter. De hade fyra söner: Per, Olof, Alfred och Johan Edvard samt dottern Karolina. Sedan bodde där en som hette (Dagkarlen) Olof Olsson Spark. Hans hustru hette Maria Jansdotter. De hade tre döttrar: Maria, Karolina och Mathilda samt sonen Jan. Han var född ”mindre vetande” och lärde sig aldrig varken kläda sig eller äta själv. Han hade dock en vacker sångröst och om han hörde en sång ett par gånger, så kunde han den sedan för hela livet. Hans mor hade honom med och gick och bar honom på ryggen. De var långa tider vid Trossnäs, där han sjöng för beväringarna och fick några ören och även kanske några mål mat av kronan. Vid moderns död blev han första åren såld på auktion men blev sedan kvar på ett ställe där han var i 17 år och där han även fick sluta sina dagar. Spark flyttade från Rösberg på 1890-talet, och då blev torpet öde.

Det äges av Billeruds A.B. och är beväxt med skog.