Storängen

Ett ödetorp på hernmanet Fäbacken av Ulvsjön, vilket tillhörde Lekvattnet, men vid rättning av sockengränsen i början av 1950-talet, så kom det till Östmark, men under samma hemmansnamn.

På 1840-talet, när storskiftet gick av stapeln och kyrkan blev byggd, fick de som bodde efter sockengränsen välja var de ville bli kyrkskrivna, vilket gjorde att gränsen mellan kommunerna blev ganska oregelbunden. Det fanns många torp, som tillhörde Lekvattnet, som låg inne i Östmark och även tvärt om. Så även när det gällde Fryksände. Det var nödvändigt att gränsen blev rättad, men nu är allt en storkommun, så nu heter hela klabbet Torsby kommun.

De som bodde på Storängen under 1850-talet hette Jon Ersson och hans hustru hette Kajsa Jansdotter. De hade tre söner: Erik, Johan och Jöns samt en dotter, som hette Marit. Så bodde där drängen Erik Nilsson och pigan Maria Johansdotter. Torpet var bebott till fram emot 1900-talet. Det hade ganska stor och bördig skogsmark, som år 1916 försåldes till Major Svante Påhson, Rottneros, och äges nu av hans dotter och måg Lena och Peter Möller, Rottneros. Torpet är helt beväxt med skog och endast stenrösen visar var bebyggelsen varit.


Google maps
Fornsök