Ristugan

Ett litet torp, som ligger på hemmanet Vittjärn nere vid Rottnaälven på ägorna, som tillhör Norra Vittjärn, strax ner om Madolamp. Den som först bodde där gick under namnet Ri-Anti och det rätta namnet var Anders Andersson och hans hustru hette Karin Andersdotter. De flyttade till Kojkland. De hade en son som även hette Anders och troligen en dotter, som hette Anna. Hon var ogift och bodde i Ristugan tillsammans med en som hette Kersti, som kom från Halsi och gick under namnet Höpsi-Kersti. Bostaden bestod av en liten Rökstuga, samt en liten ladugård med loge. Sedan var det en barnmorska, som kallades Mamsell Hansen, som byggde sig en liten stuga och bodde på torpet. De gamla husen blev borta, men vid Mamsell Hansens död bodde i stugan en som hette Johan Larsson från Nergården i Lekvattnet, och han var gift med Jenny Larsson, från Långsjöhöjden. Han dog ung och hon gifte om sig med en Oskar Johannesson, från Östmark. De flyttade därifrån på 1945 och torpet blev öde.Ristugan. Ri-Anna i dörröppningen. De övriga är Vittjärns- och Långsjöhöjdsungdomar.
Irmgard Henriksson


Bild-pa-hopsi

ristugan
Ur boken Försvunna rökstugor av Lars-Olof Herou och Nils Holmdahl.

Hôpsi-Kerstis rökstuga i Hvittjärn.
Foto Axel Aurelius.
Sekelskiftet ?
Irmgard Henriksson


Om Hôpsi

Enligt en finsktalande bekant finns ett ord i finskan, HÖPSU, som betyder ung lite svamlig eller lite tokig.

Hôpsi-Kersti var sannolikt vare sig dum eller tokig, men kanske lite annorlunda.
Sådan var kanske katten på Athisnäs också, och blev döpt därefter av Rudolf.
Känner också igen från samme Rudolf, det Tora Fritiofsson säger om “höppsut”.
Christina Bergdahl

Hôpsi är sannolikt både dialektalt och ålderdomligt och om man inte är språkvetare så är det hart när omöjligt att ge en adekvat översättning. Det finns ett verb – höpsiä “att dravla” dvs dravel. Höpsis är ett substantiv som jag inte riktigt kan översätta – det är ett uttryck som används i lite barnslig mening typ “nå-nå” ungefär som man skulle säga till en baby som gråter “nå-nå, tåja tåja” MEN ta nu inte detta som att Kersin skulle ha dravlat mycket eller varit barnslig! Det är att dra analogen för långt. Det är farligt att översätta speciellt person-namn sådär rakt av – det kan leda så otroligt fel!
Camilla Grön


Google maps
Fornsök