Sprättorp eller Sprättstugan

Ett litet torp på hemmanet Kullarna, som ligger väst om gården Kullarna efter gångstigen ner mot landsvägen. Där bodde i mitten av 1800-talet mjölnaren Malmström och hans hustru hette Kajsa. Det var ett litet torp, som knappt födde en ko. På 1930-talet utdikades en myr invid torpet, som kallades Sprättmyren och i dikesbottnen 70 centimeter under markytan fann Magnus Viklund en slev, som har legat där i 60 år. Den var hel och välgjord, men när den kom upp i sol och luft så blev den mindre och mindre och till sist var den som en pinne.


sprättorp förvaringsgropFörvaringsgrop

sprättorp husgrundHusgrund
sprättorp utsikt

 Fin utsikt från stället som låg ganska högt.

Fotograf: Mats-Ove Olsson


Google maps