Prästberg

Ett ödetorp på Fryksände kyrkskog, Långsjöhöjden, som ligger c:a 1,5 km söder om Matlöpen. Den som bodde där i mitten av 1800-talet hette Per Persson och hans hustru hette Britta Samuelsdotter. De hade fyra söner: Per, Olof, Samuel och Otto samt två döttrar: Anna-Lisa och Maria. på 1890-talet måste de flytta. Enligt sammanträde den 14 maj 1875 blev följande bestämt: ”Av Britta Andersson på torpet Prestberg å Långsjöhöjden hade genom hennes man Per Persson, Stensgårds utskog, Lekvattnet, blivit begärt timmer till reparation av torpet Prestberg. Detta avslogs, enär Kyrkostämman beslöt att torpet Prestberg skulle läggas ned varför uppdrogs åt Kommunalnämndsordföranden Herr Patron Pollack att besörja, att de å berörda torp för närvarande boende personer måtte snarast, lagligen ske kunde, därifrån afflytta.” De flyttade då till Sammelsperstorp i Lekvattnet. Den omtalade spågubben Klaken, bodde där ett tag, men han kom från Östmark och då blev han bortjagad, ty Lekvattnet ville ej ha honom på kommunen. Han skaffade sig virke delvis av de gamla husen och byggde sig en stuga, på Östmarksidan. Torpet är nu beväxt med grov skog, men rösen och lämningar finns dock än så mycket att man kan förstå att det en gång bott folk där.


Google maps