Åsen

Ett öde boställe på hemmanet Mårbacken, som låg mellan nuvarande Tomtebo och Nävåsmyren (Alfhem). Det var så litet, så det födde knappt en ko. Där bodde i mitten av l800-talet en som hette Olof Jansson, född 1821. Hans syster hette Marit Jansdotter, född 1816. så var det systerns dotter, Maria Nilsdotter, och hennes o. ä. dotter. Namn saknas. Så var det pigan Maria Svensdotter. Stugtomten har varit kvar i det sista, men torde nu ha helt utplånats.