Lillberg

Ett torp, som enligt kyrkboken av 1851, skulle ligga på Mårbackens hemman, men låg egentligen på Torsby hemman, men de var kyrkskrivna i Lekvattnet. Torpet låg på berget söder om Örtjärn, strax väster om gamla vägen från Örtjärnshöjden till gamla Torsbyvägen. De som bodde där var dagkarlen Jan Andersson. Hans hustru hette Marit Hallstensson. De hade två döttrar: Inga Maria och Anna Karolina samt sonen Johan. De reste till Amerika på 1810-talet och torpet blev då öde. Det är helt skogbeväxt.