Järven

Ett litet ödetorp på hemmanet Norra Lekvattnet efter Rottnaälven mot nedra Våln. Den som bodde där under första hälften av 1800-talet, hette Johan Hjälm. Han sysslade med giller och snaror, som han hade utsatta hela året om, såväl sommar som vinter. Att fågelmammorna fick dö från sina ungar, bekom honom föga. Detta gjorde att han fick öknamnet ”Järven”, vilken aldrig blev mätt. Oaktat detta så var det mycket fattigt. Hans hustru Britta och barnen fingo svälta många gånger. Han reste med familjen till Dalarna, och torpet blev öde på 1860-talet. Det köptes av Jöns Olsson, Rinne, och äges nu av syskonen Nilsson, Sunne. Det är beväxt med vacker skog, och Järvens boning är helt försvunnen.