Övre Pavila

Övre Pavila.

Ett ödetorp på hemmanet Norra Lekvattnet, som ligger efter vägen Lekvattnets kyrka och Ormhöjden c:a 1,5 km. från kyrkbron. Den som först bodde där, enligt kyrkboken av 1850, hette Jon Bredesson född 1828. Han var fältjägare på Kapten Aminofs kompani, på fem år från 1852. Hans hustru hette Karin Jonsdotter född 1825. De hade en dotter, som hette Kerstin född 1855. När de flyttade därifrån, kom Skolläraren Anders Bystedt, som var första läraren i Lekvattnet, vid Kyrkskolan. Hans hustru hette Karolina Helliksdotter. De hade fyra söner: Johan Alfred, Anton Julius, Karl Viktor och Herman Fritiof. Efter honom kom en lärare, som hette Per Nilsson -Lindberg. Han kom från Linde församling i 0rebro Län. Hans hustru hette Maria Albertina Faxen. De hade två döttrar: Augusta Albertina Lovisa och Hulda Maria samt två söner: Oskar Teodor och Albert Petrus. När Lindberg flyttade därifrån, så köptes gården aven som hette Per Mattsson, som kom från Smen vid Valpåmyren i Östmark. Hans hustru hette Maria Jönsdotter och kom från Svartbäcken i Ormhöjden. De hade fem döttrar: Klara, Jenny, Maria (Mia), Agnes och Nanna samt tre söner: Albert, Fridolf och Gottfrid. När Per Mattsson dog, fortsatte änkan och barnen att sköta gården, som födde häst och fyra kor samt en del smådjur. Endast två av barnen blev gifta. När Maria dog, övergick gården till dottern Agnes, som var gift med Karl Olsson från Södra Ängarna. De blev de sista, som brukade gården, vilken blev öde år 1960. Hustrun Maria i Pavila var en kvinna med karlatag. Hon var en klok människa, som ordnade och bestämde och Övre Pavila var ett omtalat ställe, dit turister, ja grannar och vänner sökte sig. Det var ett hjälpsamt folk, som lämnade ett vackert minne efter sig.
Några syskon bodde där på 40-50-talen. Minns Maja i Pavila. Klara i Pavila? Albert var snickare o mångsysslare.  Han snickrade ett dockskåp till mig som jag fortfarande har kvar!
Ingrid Montan
De var många syskon. Klara,Jenny,Maria,Nanna,Agnes,Albert,Fridolf,Gottfrid
Inga-Märtha Bernerfalk


Alf Holmer

Jag har samma kort 28 juli 1914
På framsidan av kortet
Klara Fridolf Agnes Lisa Jenny Karl
Aina Mattsson


Bebyggelseregistret