Ritomta

Ett litet ödetorp, som ligger i hemmanet Ormberg, öster om gården Ormberg. Vem som bodde där är svårt att bestämma, men det torde vara fältjägaren och soldaten Johannes Olsson. Hans hustru hette Maria Jansdotter och de hade en dotter, som hette Maria. Han tillhörde kapten Adelskölds Kompani. Stället blev öde på 1870-talet.