Kissalamp (Kattjärn)

Ett ödetorp på hemmanet Stensgårds utskog, som ligger väst på hemmanet, mot norska gränsen. De som började odla där var två bröder, som kom från Textebacken på Varaldskogen i Norge. Detta var under 1700-talets senare hälft. Den ena skulle ha namnet Knut och det finns ännu en lada, som kallas Knutladan. Efter dem bodde en … Fortsätt läsa Kissalamp (Kattjärn)