Molinna

En mycket gammal boplats som ligger på hemmanet Stensgårds utskog efter vägen till Fäbacken nerom torpet Mon. Enligt Gottlunds skrifter så var det en finne, som hette Porka, som bodde på heden mellan Fäbacken och Kökköinens bostad, nämligen Käcktorp, och det skulle vara på Molinna. Porka fanns på flera ställen. Molinna är ännu odlat och äges av Johan Olssons stbh. och Elin Nilsson, Bråttorp.


Google maps