Popberg

Ett litet gammalt ödetorp på hemmanet Stensgårds utskog, väster om Poptorp efter gångstigen Poptorp – Rattanolla. Den som bodde där under mitten av 1800-talet och troligen den sista som bodde där, hette Olof Jonsson. Hans hustru hette Britta Jönsdotter. De hade en son som hette Jan Olsson, som var gift med Johanna Maria Jonsdotter. De hade en son som hette Jan. Detta torp blev öde 1886. Gamla stenrösen visar att det har odlats där en gång.