Tupperud

Ett ödetorp som ligger på hemmanet Stensgårds utskog och är beläget norr om Håkastorp. Den som först bodde där enligt kyrkboken av 1851, var änkan Maria Ersdotter, född 1796. Hon hade två söner: Erik, född 1824, samt Jan, född 1833. Vid sekelskiftet 18 – 1900 bodde där en som hette Robert Johansson, som kom från Hattacktorp i Östmark. När han flyttade kom Gustaf Johansson från Långmyren med familj dit. Han bodde där till 1920-talet. Då kom en som hette Anders Gabriel Lejon dit. Han stannade där tills han dog. Han var gift med Ida Jonsdotter från Lillberg. De hade tre döttrar: Maria, Sonja och Ruth. När Lejon dog, lades torpet ut till skogsmark, men stugan bevarades och äges av Edit Björkman-Persson, som använder den som fritidshem.


Jag minns att det var här pappas ,faster Edit ( från Tomta) och hennes man Helmer Björkmans sommarhus . Deras enda son Karl-Olof (Stockholm)ärvde det och såldes på 70 -80-talet kanske .
Anna-lena Grigholm Lundqvist

Edit var ju min mor Gunnels moster men jag gillade nog bäst den godmodige piprökande Helmer som strök smärtstillande pipolja (!) på min lekamen då jag som liten grabb trampade i ett jordgetingbo och fick en sex, sju stick…
Hans Bergström


Tupperud.
Petrus Nilsson född 1887 gift 1919 med Hilma född Johansson 1893.
Familjen bor på Tupperud 1950 och 1960 på Hedås enl BiS.
Irmgard Henriksson