Om Finnskogen

image_print

Fram till 1809 var Sverige och Finland en nation, men i kriget med Ryssland rysslade delades landet och Finland blev en dela av Ryssland

Finska kriget, även kallat 1808–1809 års krig, utkämpades mellan Sverige och Ryssland. I detta krig stöddes Sverige av Storbritannien, medan Ryssland stöddes av Frankrike, samt dess talrika bundsförvanter (bland andra Danmark-Norge). Kriget utkämpades som ett led i Napoleonkrigen. Kriget bröt ut som en konsekvens av att tsar Alexander I av Ryssland och kejsar Napoleon I slutit fred i Tilsit i juli 1807. Uppgörelsen förpliktade Alexander I att gå till angrepp mot Sverige ifall landet inte bröt sina förbindelser med Storbritannien och gick med i Napoleons handelsblockad mot Storbritannien.
Kriget fick stora följder för både Sverige och Finland, eftersom Sverige förlorade östra riksdelen Finland till Ryssland. Finland blev därmed en del av det ryska imperiet fram till sin självständighet 1917.

WIKIPEDIA

Före 1808 var det vanligt att finska bönder flyttade över till den västra delen av landet. Speciellt folk från Savolax började att förflyttas sig från sitt område när skog

Under slutet av 1500-talet utvandrade många savolaxare till flera olika skogsbygder i mellersta och norra Sverige. Dessa så kallade skogsfinnar med ättlingar behöll på många håll sin kulturella identitet och sitt finska språk, de sista i norra och västra Värmland

WIKIPEDIA

Uppmuntrade av svenska kungen flyttade många finska farmare till Värmland och Finnskogen under 16- och 17-hundratalet. Kungen vill befolka de glesbygda delarna av västa Värmland nära Norge.

Under många år fortsatte de att bevara sin skogsfinska kultur och mycket av den finns kvar i det område som idag kallas Finnskogen och då speciellt i Lekvattnet (porten till Finnskogen).