Om hjälp med snöröjning

Pensionärer i Lekvattnet som önskar bidrag till snöröjning, kan få detta genom Stiftelsen syskonen Perssons Donation.
För upplysningar ring
0560/ 500 59,
mobil 070/ 22 69 731.
Styrelsen