Om Hotellåsen (lillhem)

image_print

Rottnan – Lillhem, Lekvattnet Allmän beskrivning
LIS-området ligger i sydvästra delen av kommu- nen vid Rottnan, söder om Lekvattnet. Området nås enklast med bil eller buss via väg E16, öster om området. Från väg E16 finns anslutningsvä- gar till LIS-området.
I Lekvattnet finns Torsby Finnskogscentrum, en filial till Värmlands museum, med både utställ- ning och arkiv. Många besökare släktforskar och besöker centret under flera dagar. Kring Lekvattnet finns även många besöksmål med koppling till finnskogskulturen. Även möjlighe- ten till aktiviteter så som paddling, fiske, jakt, skogsvandring och längdskidåkning är stora i närområdet. I Lekvattnet finns också en livs- medelsbutik som är viktig för orten, både som samlingspunkt och för den service som erbjuds. Butiken är känd för sin egentillverkade ost.
Lekvattnet ses som en av de orter i Torsby kommun där turism, bland annat förknippad med finnskogskulturen, skulle kunna vidareutvecklas. Idag är det dock dåligt med övernattningsmöjligheter i närområdet. I anslutning till finnskogscentret fanns under 1900-talets första hälft ett turisthotell, Lillhem. Hotellet revs strax efter andra världskriget. Platsen är naturskönt belägen och bedöms vara lämplig att utveckla, t.ex. med någon typ av boende för besökare till området.

(från år 2020)

läs utredningen