Om Finngårdens byggnader

image_print

Rökstugan med rökugn

Det mest utmärkande för skogsfinnarnas byggnader var Rökstugan med dess rökugn.
Rökugnen tog upp 20 procent av boningshusets stora rum.
När rökugnens  tjocka väggar blev uppvärmda så höll det värmen genom röken som släpptes ut i rummet övre del. Över 95 % av vedens energi bevarades som värme.

Svenskstugan

Allt efter tiden gick, så byggde man till rökstugan med en så kallad “svenskstuga”, där rummet utnyttjades som ett finrum där man kunde ta emot gäster.  Denna del av huset förseddes också med en skorsten.

Uthusen

Runt rökstugan fanns gårdens byggnader utspridda på stort avstånd, så att en brand inte skulle kunna spridas till andra byggnader.

Bastun

Det viktigaste uthuset var bastun, som inte bara använde för helgens tvagningar utan också fungerade som sjukstuga och barnafödande.

Kokstugan

All mat tillagade i ett speciellt hus så att riskerna med öppen eld minimerades.

Smedjan.

Skogsfinnarna tillverkade alla sina verktyg i järn och trä, så därför vara ocks smedjan en viktig byggnad.