Om Lekvattnets befolkning

total-folkmängdAntal-äldre
antal-barn
folkmängd efter åldersklass Se mer Statistik på Torsby kommuns hemsida