Om Lekvattnets kommun

Kommunen inrättades i Lekvattnets socken i Fryksdals härad i Värmland när 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft den 1 januari 1863.

Vid kommunreformen 1952 uppgick den i Fryksände landskommun som från 1971 ingår i Torsby kommun.

Källa: Wikipedia