Om Rolf Nilssons trilogi om äldre tiders brukarliv:

– bok 1) Småbrukarliv på Kvarntorp
– bok 2) Säterbrukarliv på Vålhalla
–  bok 3) Skogsbrukarliv i Lekvattnet.

Rolf har börjat arbetet med bok nr 4 som ska handla om Klara, sista finnättlingen på Kvarntorp. Rolf har påbörjat ett gediget arbete med att gå igenom gamla brev och dokument från det arkiv som finns bevarat.
Mycket spännande.
Per Larsson