Om Sockenvapnet

image_print

Lekvattnets sockenvapen

Efter en tid av utredningar och funderingar har det nu bestämts att Lekvattnet skall få ett sockenvapen och hur det skall se ut. Det är Svenskt Vapenregister som godkänner och registrerar sådana vapen. Man samarbetar med Svenska Heraldiska Föreningen och Heraldiska Samfundet. Lekvattensvapnet är godkänt och endast vissa registrerings-formalia pågår nu för att vapnet skall bli helt skyddat.

Heraldiska regler och symboliken

Nästan alla värmländska vapen är i endast blått och silver. Färgerna blått, rött, grönt och svart är dock tillåtna, liksom silver och guld (vitt och gult i tryck). Varken färgerna inbördes eller silver/guld får gränsa till varandra.

Ett vapen skall också följa andra regler, varav två viktiga är att det skall kunna beskrivas med endast speciella ord (så kallad blasonering) samt bör ha högst tre symboler – flera lika element är dock en symbol – antalet fält och deras eventuella vågighet (så kallade vågskuror) räknas normalt inte som särskild symbol, inte heller högst två färger. En ytterligare och mycket viktig regel är att vapnet skall vara tidlöst, det vill säga representera något som funnits sedan länge eller har en särskild och levande historia, eller också något som finns nu och kommer att finnas långt fram i tiden.

Varför vapen?

Nästan alla socknar i den gamla Fryksdals härad har vapen.

När nu Värmlands museum startat Finnskogscentrum i Lekvattnet är det en fördel att ha ett eget vapen som symboliserar Lekvattnet.

Lekvattnets vapen

Blasoneringen hos Lekvattnets vapen är:
I ett blått fält en av vågskura bildad stam av silver med tre topologiska barrskogstecken i blått, däröver en av vågskura bildad stam i blått upptill belagd med fem riksgränstecken i silver.

 Sockenvapen hemsidan
 Det blå nedtill i vapnet symboliserar vatten, förstärkt av vågigheten – lekande vatten. I silverfältet därovan finns barrskogstecken symboliserande skog men också snöflingor. Den övre vågigheten symboliserar den höga horisonten och det blå därovan himlen. Överst finns gränstecken som symboliserar närheten till Norge.
 Vill du läsa mer om andra värmländska vapen: se här

Hur kommer vapnet att användas?

För kommersiella verksamheter, men endast lokala sådana, efter styrelsegodkännande av någon av de föreningar som ansvarar för vapnets användning:

  • Lekvattnets skidklubb
  • Lekvattnets snöskoterklubb

Även Lekvattnets hemsida (som ägs av Lekvattnets byalag) använder vapnet.

Användning av Lekvattnets vapen

  • Som logga, eller som komplement till icke-kommersiella föreningars egen logga.
  • Som ikon av www.lekvattnet.se och andra icke-kommersiella lokala verksamheter; även av privatpersoner.

Exempelvis: på välkomstskyltar vid vägar/infarter till Lekvattnet – så som Östmark gör.

Vapenbilden får inte förvanskas eller ha tillägg såsom text i sig.

Du som är intresserad av att använda vapnet: kontakta någon av styrelserna.

De har också datafiler och användningsföreskrifter.

Denna text är skriven av P-O Risman och Benny Ljus