Övriga torp

Torp som INTE finns med i boken
”Ödetorp i Lekvattnet”.

Källor

  1. Skogsvårdsstyrelsens inventering av torp i Lekvattnet
  2. Värmlandsgårdar del 1 Norra Värmland. Stockholm 1946
  3. Svenska gods och gårdar tryckt 1936
  4. Svenska gods och gårdar 1947
  5. Lekvattnets vänners lokalkännedom