Övriga torp

Torp som INTE finns med i boken ”Ödetorp i Lekvattnet”.

Källor

 • Skogsvårdsstyrelsens inventering av torp i Lekvattnet
 • Värmlandsgårdar del 1 Norra Värmland. Stockholm 1946
 • Svenska gods och gårdar tryckt 1936
 • Svenska gods och gårdar 1947
 • Lekvattnets vänners lokalkännedom

 1. Bredsjön
 2. Fäbacken
 3. Hvittjärn
 4. Långsjöhöjden
 5. Kälkeruds utskog
 6. Mårbacken
 7. Norra Lekvattnet
 8. Södra Lekvattnet
 9. Stensgårds utskog
 10. Örtjärnshöjden