Gammelstugan

Namn: Gammelstugan
Hemman: Bredsjön
Latitude: 60.10739
Longitude: 12.74539
Sweref 99 nor: 6665509
Sweref 99 ost: 374667
Antikvarisk kommentar enl FMIS: Erik Isaksson, Bredsjön Inventerat av Ingemar Einarsson o Lennart West.
Beskrivning enl FMIS: Bostadsgrund, ej mätbar. Spismursröse diam. 3.5 m, utrasat över hela grunden.
Källa Skog och Historia

Har tidigare trott, som det står i “Ödetorp i Lekvattnet” att Hagen var den ursprungliga gården som upptogs först i Bredsjöns hemman. Men så för ett par år sedan när jag och morfar Karl-Ivan
satt och talades vid så berättade han att det låg en husgrund mellan Hagen och Mellangården. Denna gård skulle ha kallats för Gammelstugan, men mer än så visste han inte om den. Mycket riktigt så ligger det en husgrund strax söder om den gamla vägen mellan Hagen och Mellangården, fast på käppen som sitter där  så står det “Mellangården“. Detta är troligtvis pga att husgrunden idag ligger på Mellangårdens inägor, men blev en del däri så sent som 1909 enligt ägostyckning 17-LEK-48 hos Lantmäteriet. Gammelstugan köptes in av Isak Jansson på Hagen, och därefter delades inägorna upp på mitten mellan honom och Johannes Kristoffersson i Mellangården. Troligtvis var huset då redan sedan länge borta. Men det finns med på häradskartan från 1883.På den karta som finns med i protokoll från storskifte på inägor i Bredsjön år 1788 så syns tydligt att Hagen ej var uppodlad vid denna tid, och bör därför ej vara platsen för första boningshuset. Vid detta storskifte så fanns sedan tidigare efter vad jag kan uttyda, Mellangården och Gammelstugan. Och tillkom gjorde Nystugan.

Cirka 150 meter söder från korsvägen mellan Mellangården och Nystugan ligger ytterligare en husgrund. Det sitter en käpp där men det finns ingen skylt på den. Marken här tillhör idag Nystugan, men 1788 tillhörde det Mellangården och skulle alltså kunna vara platsen för det första boningshuset på denna gård. Om man ska
gå efter gårdsnamnen som vi vet idag, så är det snart att gissa på att Gammelstugan var först, men skulle lika gärna kunna vara Mellangården då båda husgrunderna ligger ganska mitt i de gamla inägorna. Båda husen verkar dessutom haft en strålande utsikt över Bredsjön.

Och, för att krångla till det ytterligare så talas det i Gottlunds dagbok om, att alla gamla dokument som fanns i Bredsjön hade förstörts i en brand. Så det är även möjligt att det första huset som fanns i Bredsjön brann ner…

IJag och Ulf i mellagårn har pratat en del om detta och han är säker på att den husgrund som benäms som mellangården egentligen är Gammelstugan. Morfar lät också väldigt säker på att gammelstugan låg där, mellan hagen o mellagårn, de gånger vi pratade om det. Allt vad jag kunnat hitta i husförhörslängder och utifrån gamla kartor pekar också mot att det är just den husgrunden som är gammelstugan.
Den husgrunden som benämns gammelstugan på kartan vet jag inte mycket om tyvärr. Men jag skulle tro att det rör sej om det första huset som sattes upp här vid nystugan. Så det är väl “gamla nystugan”, kanske man kan säga.

Jörgen Klockars