Framnäs, Nedre

 


Nils Olsson hans hustru Karin flyttade från Kärra, Örtjärnshöjden till Framnäs i början av 1900-talet. (boken Ödetorp i Lekvattnet)


Ester skötte om Lekvattnets poststation i sitt hus “nedre Framnäs
från 1925-1960.

Ester Åström hade en hund som satt ute vid sin hundkoja. Alla sa att hunden var arg. Det var världens snällaste hund. Jag pratade med den många gånger. Tror att den hade långtråkigt och ville ha sällskap.
Alice Jonsson

Kipso hette hunden. Jag var rädd för den, men det var nog för att den skällde.
Inger Fritiofsson


Framnäs. Annandag jul 1935.
Fotoägare: L-E Jansson.
Irmgard Henriksson


Framnäs år 2018
Anne Børslungen