Hag


Hag. Postadr.: Lekvattnet

Areal: Total 64 har, därav 4 åker, 50 skog, 10 myrmark.
Taxeringsv. 7 600,
därav jordbrurksv. 4 100, skogsv. 3 500.
Gården till släkten 1893.
Jordart: Bergsjord.. Skogsbestånd: Barr och lövskog.
Manbyggn. uppf. 1890.
Ekonomibyggn. uppfö vid samma tid.
1 höst, 1 unghäst, 5 kor, 1 ungdjur, 1 svin.

Ägare: Emil Andersson f 20/10 1862
– son till Anders Elofsson och Katarina f. Olsdotter
Gift med Karolina f. Jönsson

Barn:

  1. Ester f. 1909
  2. Efraim f. 1911
  3. Karolina f. 1913
  4. Selma f. 1914
  5. Johannes f. 1916
  6. Enock f. 1918
  7. Hilda f. 1920
  8. Oskar f. 1922
  9. Nicolaus f. 1925

Diplom och penningpris av Svenska Mosskulturföreningen för uppodling och förbättring av torvmarker.