Sammels

Käcktorp. Postadr: Lekvattnet.
Areal: Total 76 har, därav 3 åker, 73 skog, Taxeringsv: 14,300 därav jordbruks. 7,500, skogs. 6,800 Gården till släkten under 1700-talet.
Jordart: Sandjord. Skogsbestånd: Barr- och lövskog. Manbyggn. upp. 1793. Ekonomibyggn. upp. 1794. 1 häst, 4 kor, 1 ungdjur, 1 svin.

Äg: Johan Johansson f. 6/11 64. son till Johan Pålsson o.h.h Gertrud f. Olsdotter.  Gift med Karolina f. Andersdotter.
Barn:
Julia 92
Alrik 94
Karl 96
Oskar 98
Gerda(?)  1900
Ingeborg 01
Sigurd 05
Linnea 08
Hildur  12
Paul 14


Kälkeruds Utskog 1, Samels
Postad.: Lekvattnet
Areal: Total 74 har, därav 2 åker, 72 skog. Taxv. 25,000.
Jordart: Lera o. lermylla. Skogsbest: Barrskog.
Manbyggn upp. 1793. Ekonomibyggn upp. 1794.
1 häst, 4 nötkreatur, 6 vin, 1 får. Gården till släkten 1864 genom nuvarande äg:s svärfader.
Äg: Nils Henry Johansson f. 13. Son till Edvin Johansson oh.h. Amanda. Gift med Hildur f. Johansson.
Barn: Håkan


 


 

Johan Johansson Sammel, dottern Julia Jonsson Ganterud, dotterdotter Ruth Hallstensson med dotter

Johan Jansson f 1864, kallas allmänt Johansson
dotter Julia Kristina f 1892. Utflyttad till Fryksände 1921. Gift med Axel Georg Jonsson f 1894. De får bl.a dottern Rut f 1921. Bor på Larsnilsfolk, Ganterud.
Församlingsbok 1914-1929 Sammels, Kälkerud sid 27.
Församlingsbok 1911-1923 Ganterud, Fryksände sid 282.

Irmgard Henriksson


Sammels

Sammels. Lekvattnet.
Sigurd -05, Oskar -98 gift -1930, Karl -96, Ingeborg -01 gift 1926, Alrik -94, Linnea -08, Julia -92, Paul -14, Hildur -12, Karolina/Lina Andersdotter -71 gift 1891 med ägare Johan Jansson -64.
Samtliga född i Lekvattnet.
Församlingsbok 1914-1929 Lekvattnet
Irmgard Henriksson.

Rad 1

  1. Karl ve Sammel
  2. “okänd”
  3. “okänd”
  4. Oskar ve Sammel

Rad 2

  1. Hildur ve Sammel
  2. Ingeborg ve Sammel
  3. Ester ve Källar
  4. Sigurd ve Sammel

Släkten Sammel samt några till (min anm.)
Irmgard Henriksson


Oskar å Alrik ve Sammel

Irmgard Henriksson


 

Hildur ve Sanmel

Bebyggelseregistret
– under dokument finns det skisser över Torpet.