Sorktjärn (Sorkalampi)

Bostadshuset på Sorktjärn i Lekvattnet.foto 1930 A.H.

Margit Nilsson

Den gamla rökstugan på bilden ovan brann 1948.
Alex Wiegerth

Sorktjärn (Sorkalampi) har fått sitt namn av Sorkapuro och Sorkalampi, ett träsk som ligger 1 fj. i öster från byn. Den första, som hit kom, var en Anders Moilainen från Runnsjön, bror till Henrik.”

C.A. Gottlunds dagbok.

Idag hör väl torpet till Östmark men förr hörde det nog till Kalvhöjden, som ju finns med i Jossis bok.
Enl Jossi så hörde västra Kalvhöjden till hemmanet Mellmark och östra Kalvhöjden till hemmanet Vasserud. Men på sid 70 skriver han att Kalvhöjden var ett av dessa torp som fick välja var de ville bli kyrkskrivna när Lekvattnets kyrka byggdes. De valde då Lekvattnet och det var två torp som fick heta hemmanet Kalvhöjden. Sorktjärn var granne med Kalvhöjden.

År 1823 bodde dessa personer på Sorktjärn:

  • Annika Andersdotter Moilainen Enka
  • Håkan Olsson Moilainen
  • Annika Olsdotter Suhoinen Hustru
  • Per Persson Karttuinen
  • Kerstin Olsdotter Suhoinen Hustru

Grannar till mina förfäder på Kalvhöjden.
Ur boken C.A. Gottlunds Folkmängden på finnskogarne fra 1823. F.f Jan Myhrvold
og Niclas Persson Tenhuinen.
Irmgard Henriksson

Huset som byggdes upp efter 1948, efter att den gamla rökstugan brann.

foto: 2022

Bebyggelseregistret