Granliden


Byggt 1913 av min farfar Olof Gustav Fernström, tidigare Larsson född i Mögsjöhyttan i närheten av Filipstad. Han byggde huset när han gått i pension som ambulerande skollärare i Mårbacken och Ormhöjden. Han var då gift med Maria född Hellikson från gästgivargården Mårbacken (Mon?). Maria dog 1920 tror jag och äktenskapet var barnlös. 1922 gifte O.G. om sig med Ester Julia född Olsson från Södra Ängarna. De fick barnen Georg född 1923 och Marie Anne född 1925. O.G. gick bort 1930 och Ester 1944. Georg övertog fastigheten medan Marie Anne flyttade som missionär till Sydafrika. Granliden hade tidigt elektrisk belysning från ett eget kraftverk i södra bäcken. Resterna av dammen syns tydligt. Senare byggdes ett bättre kraftverk vid utloppet av Kvarntjärn norr om Mårbacken. Detta levererade elström till flera fastigheter i Mårbacken och jag snavar fortfarande ibland på koppartråd i skogen däremellan. Resterna av detta kraftverk syns också ganska tydligt vid Kvarntjärn utlopp längs vägen ganska nära gården Sågen.
Lars FernströmGranliden med farfar och Inga Magnusson (Markustorp).
Lars Fernström