Knottholt

Har hetat Knôtthûlt sen vi byggde det, och namnet förklarar nog varför.
Huset är byggt 1982-1983. Tomten köpte vi av Ingrid i Pavila.
Annelie Verme