Prästgården (Högåsen/Höjdåsen)

  

 

För några år sedan besökte jag Prästgården, huset som en gång Jan Höjde lät bygga. Här mötte jag prästen. Jag berättade att jag var här när huset invigdes och Jan Höjde fyllde 60 år. Prästen visade mig villig prästhuset. Det var året 1934, min mor och jag kom från Oslo för att vara med för att gratulera. Jag var 13 år. Det var samlats mycket folk. Jag kommer ihåg den stora bokhyllan med allaböckerna. Jag tog en bok och satte mig för att titta. Den heter ” Med Örnen mot nordpolen “- Det var om Adrees färd med ballong. Fantastiska fina bilder. Jag blev intresserad av boken. Det såg Jan Höjde. Han sa – Du får boken. Den står nu som minne i min bokhylla.
Jan Höjde gick av med pensjon 1935. Jan, hustrun Anna och Elna flyttade in i huset. Samma år tar Elna realexamen.
Jan Höjde hann inte att njuta länge av sitt hus. Han dog 1937. Hustrun Anna bodde kvar tills hon dog 1956. Så blev det prästgård.
Alf Holmer


Personerna på bilden ovan är Gullan, Juli och Keinth Lundkvist

Keinth var präst i Lekvattnet från 1985 till 2017, när han gick i pension.
En mycket omtyckt präst som fick begrava många han kände väl.
Majvor Jansson

Absolut bästa prästen i Lekvattnets kyrka och med 33 år den längsta tjänstgöringen (om man räknar bort Sundelius på 1800-talet, som var sjuklig sista 5 åren).
Ronny Jansson
 Keinth var å förblir den bästa å mest medmänskliga, snälla å roliga präst som nånsin funnits!!
Lillemor Larsson-Överby

Jan (Jönsson) Höjde föddes på”Uppgården(Där Upp) i Örtjärnshöjden, i en skara av 14 barn.
Anna Höjde var från Delsbo och född Nilsson.
Maken Jan Höjde, som var morbror till Axel Gärdeborn, hade gått bort redan 1937

Jan och Anna Höjde fick inga biologiska barn, med de hade en adoptivdotter som hette Elna Höjde. Elna var även Jans kusin-barnbarn via Per Andersson (Moilainen) från Runnsjön, f.1815. Elna fick som gift namnet Hamrin och hennes son blev fotbollslegendaren “Kurre” Hamrin.

Efter att folkskolläraren Axel Gärdeborn gått bort 1947, så kunde hustrun Elsa och dottern Inga-Lisa inte bo kvar i tjänstebostaden på skolan.
Då bodde de följande höst här på Höjdåsen, hos “moster Höjde”.
Oscar Elfstrand


Min mors morbror Jan från Uppgården i Örtjärnshöjden. f.1871 tog namnet Höjde.
Gifte sig 1908 med Anna Nilson från Delsbo.
De Fick inga egna barn, med adopterade år 1913 ett barn från Östmark. född samma år.Barnet döptes till Elna.  På bilden ovan står Elna som konfirmand med sina fosterföräldrar.
Elna gifte sig med Karl Hamrin från Stockholm. De fick fyra barn. Den äldsta Kurt Hamrin född 1934 blev fotbollsproffs och 50-talets Zlatan. Kurt flyttade 1956 med sin hustru Marianne till Italien, där de fick fem barn och blev italienare.
Jag bodde hos Elna och Kalle under krigen i Stockholm. Jag har besökt Kurre och familjen i Italien.
När Kurre besöker Sverige brukar vi att träffas. Se bild med Kurre och mig.

Elna som konfirmand med sina fosterföräldrar


Kurre Hamrin

Alf Holmer


1947. Ny prästgård. Kullin var sjuk, och en ny präst måste anställas.
Därför inköptes en villa i Käcktorp, vackert belägen på en udde i Lekvattensjön, som avlidne folkskollärare Jan Höjde från Örtjärnshöjden låtit uppföra med kärntimmer från mangårdsbyggnaden i Östra Bråten i Bredsjön.
Ur Boken om Lekvattnet av Elis Hasselstig. Tryckt 1995.
Irmgard Heriksson


Ser nu att det kallades Höjdåsen i ett handskrivet papper av Inga-Lisa Gärdeborn.
Oscar Elfstrand

Keinth Lundquist var väl den sista prästen som bodde där innan det blev sålt.
Ingvar Svensson